خرید مستقیم                                  همکاری            

آخرین محصولات کرسی

 

 

درباره کرسی رایانه

چشم انداز: پیوستن به جامعه رایانه ای جهان به عنوان یک نشان (برند) ایرانی - اسلامی

اخلاق : ارائه خدماتی که شایسته نظام جمهوری اسلامی است و مرغوبیتی که نمایانگر هزاران سال قدمت ایران است.

 

اهداف شرکت

اجرای طرح هر ایرانی یک رایانه

Scroll to Top